Garancia

A Credit Line Group Kft. működését és tisztességes piaci helyét garantálja:

 • Magyar Nemzeti Bank Felügyeleti Hatósága
  • 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. (Krisztina Plaza)
  • Levélcím: 1534 Budapest BKKP Postafiók: 777
  • Tel.: +36 80 203-776
  • Ügyfélfogadás: 
   • Hétfő: 8h – 18h
   • Kedd: 8h – 17h 
   • Szerda: 10h – 17h 
   • Csütörtök: 8h – 17h
   • Péntek: 8h – 15h

 • Felügyeleti nyilvántartás ellenőrzésének módja és panasztétel helye
  • A felügyeleti hatóságoknál a kívánt módon és formában

 • Cégünk ügyfeleink megbízásából, mint KÖZVETÍTŐ jár el, amelyet a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény szabályoz
10. § (1) Közvetítő az, aki az e törvényben foglaltaknak megfelelően
 • a) a pénzügyi szolgáltatás közvetítését
 • aa) kiemelt közvetítői tevékenységként egy pénzügyi intézmény - ideértve a pénzügyi intézmény csoportját is - vagy több pénzügyi intézmény egymással nem versengő pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában (a továbbiakban: kiemelt közvetítő), vagy
 • ab) ügynöki tevékenységként egy pénzügyi intézmény - ideértve a pénzügyi intézmény csoportját is - vagy több pénzügyi intézmény egymással nem versengő pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában (a továbbiakban: függő ügynök), vagy
 • ac) pénzforgalmi közvetítői tevékenységként végez (a továbbiakban együtt: függő közvetítő), vagy
 • b) a pénzügyi szolgáltatás közvetítését
 • ba) kiemelt közvetítői tevékenységként több pénzügyi intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában (a továbbiakban: többes kiemelt közvetítő), vagy
 • bb) ügynöki tevékenységként több pénzügyi intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában (a továbbiakban: többes ügynök), vagy
 • bc) alkuszi tevékenységként (a továbbiakban: alkusz) végez (a továbbiakban együtt: független közvetítő).
 • (2) Pénzforgalmi közvetítői tevékenység az egyes fizetési szolgáltatókról szóló törvény alapján végezhető.
 • (3) Közvetítővel - ide nem értve a pénzügyi intézményt és a biztosítót - pénzügyi szolgáltatás közvetítése tevékenységi körében megbízási szerződést kötött jogi személy, egyéni cég és egyéni vállalkozó (a továbbiakban: közvetítői alvállalkozó) ezen ügyletek teljesítéséhez további megbízási szerződést nem jogosult kötni. Közvetítővel jogviszonyban álló közvetítői alvállalkozó pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzésére irányuló további jogviszonyt pénzügyi intézménnyel vagy más közvetítővel nem létesíthet.
 • (4) A független közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítését kizárólag a Felügyelet e törvényben meghatározott engedélyével végezheti.